Jeden proces.
Tri látky.
Päť minút.

V procese zahrievania pomocou liehových kahanov sme zvyšovali teplotu troch rôznych látok: cukru, modrej skalice a soli. Po krátkom čase sa už v triede ozývali žiaci: “Pani učiteľka, to hnedne! Pani učiteľka, už to nie je modré! Pani učiteľka, to smrdí!”

Cukor nám zahrievaním skaramelizoval na hnedý a voňavý karamel.
Modrá skalica prišla postupne o svoju farbu a zmenila sa na biely prášok.
Soľ takémuto zahrievaniu odolala a nič sa s ňou nestalo.

Smrdela nám jediná vec, a to horiaci lieh v kahanoch.

Výsledok: Aj na takomto rýchlom a krátkom pokuse sa dá demonštrovať, že všetky látky reagujú na zahrievanie inak. Nemusí sa stať nič, môže dôjsť k chemickej premene (zmena látky na inú látku) alebo fyzikálnej premene (zmena skupenstva).