Písanie ročníkových prác je neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Je to jedinečný projekt, vďaka ktorému žiaci získavajú mnoho nenahraditeľných skúseností do života. Vedia rozoznať dôveryhodné zdroje informácií, vyberať z nich kľúčové pojmy a získané vedomosti odprezentovať pred publikom. Tohtoročné školské kolo ročníkových prác sa konalo za iných podmienok než po iné roky, no v mene celej poroty môžem povedať, že nás súťažiaci veľmi milo prekvapili. Úroveň ich prezentácií bola veľmi vysoká, všetci prezentujúci preukázali široké vedomosti z rôznych odborov. Blahoželáme tým najlepším:

  1. miesto Pavol Leško, sekunda, téma: Komiks,
  2. miesto Daniela Chocholová, tercia, téma: Astrid Lindgrenová,
  3. miesto Tomáš Leščinský, kvarta, téma: História videohier, 
  4. miesto Šimon Olekšák, tercia, téma: Vývoj informatiky.

Na záver niekoľko rád a postrehov našej poroty k prezentáciám:

  1. Je dôležité dodržať čas určený na prezentáciu (10 minút). Nemusíte povedať všetky informácie naraz, vyberte tie najdôležitejšie, na záver majú ostatní žiaci priestor opýtať sa, čo ich ešte zaujíma.
  2. Veľkou výhodou je, ak k spracovanej téme pridáte aj vlastný prínos, napríklad vytvoríte vlastný komiks, anketu, výskum, prinesiete knihy, model alebo iné ukážky.
  3. Zapojte do prezentácie aj publikum, môžete spolužiakom klásť otázky, opýtať sa na ich predpoklad, na základe toho potom tému vysvetliť.
  4. Prezentácia by mala obsahovať text len v bodoch, nie celé vety. Hovorte spamäti, nečítajte napísaný text, dodržiavajte očný kontakt s publikom.
  5. Do prezentácie doplňte ilustrácie, grafy, fotografie, jeden obrázok niekedy povie viac ako množstvo slov.

Prajeme všetkým študentom veľa šťastia pri výbere tém a písaní ročníkových prác aj v tomto školskom roku.