Úspešní sú uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. – 29. mieste:

Poradiekód žiakaSJL: 9. / 8. ročník (Povinné predmety)SJL: 8. / 7. ročník (Povinné predmety)MAT: 9. / 8. ročník (Povinné predmety)MAT: 8. / 7. ročník (Povinné predmety)ANJ: 9. / 8. ročník (Profilový predmet)ANJ: 8. / 7. ročník (Profilový predmet)DEJ: 9. / 8. ročník (Doplnkové predmety)DEJ: 8. / 7. ročník (Doplnkové predmety)BIO: 9. / 8. ročník (Doplnkové predmety)BIO: 8. / 7. ročník (Doplnkové predmety)OBN: 9. / 8. ročník (Doplnkové predmety)OBN: 8. / 7. ročník (Doplnkové predmety)Prospech: 8. / 7. ročníkProspech: 7. / 6. ročníkProspech: 6. / 5. ročníkĎalšie kritériáCelkový počet bodov
1.SG001045454545272718181818181855525382
2.SG001145454545272718181818181850525377
3. – 5.SG82534545454527271818181818185550357
SG98354545454527271818181818185550357
SG001520454545272718181818181855525357
6. – 7.SG65744545454527271818181818185500352
SG69584545454527271818181818185050352
8. – 10. SG74854545454527271818181818185000347
SG86214545454527271818181818185000347
SG20514545454527271818181818185000347
11.SG00122045454527271881818181800525337
12.SG50872045454527271818181818185550332
13. – 15.SG83614545204527271818181818185050327
SG87314545204527271818181818185500327
SG12624545204527271818181818180550327
16.SG718445454545272782181818180550326
17.SG38154545202027271818181818180550302
18.SG36562020454527271818181818180050297
19.SG66424545202027271818181818180000292
20.SG0155454520452727888818180550287
21. – 23.SG762545452020272718188818180000272
SG123320204545272718181881880000272
SG500520204545271288181881800025272
24. – 25.SG74502020454527278188818180000262
SG0017202020452712188188181800525262
26. – 29SG9049202020452727181881818180000257
SG0116204520202727181881818180000257
SG1243204520202727188181818180000257
SG500720455202727181888181800025257
30. – 32.SG8443454520201212818181818180000252
SG26552020202027271818181818180550252
SG001355204527271818818181800025252
33.SG7262202020527271818181818800025242
34. – 35.SG55754520202027278881818180000237
SG3125202020202727181818818180050237
36.SG50034520452012318282181800025236
37.SG00162020205272788188181800025222
38. – 39.SG0947202020201227181818818180000217
SG452552020202727181818818180000217
40.SG19472020202027271818881880000212
41.SG105820205512271818181818180050202
42.SG5001202020202738218881800025197
43.SG70752020552712181881818180000187
44.SG841120205527278818818180000182
45.SG12605520202727888818180000172
46.SG002020202051238822181800025161
47.SG0014552020272722822800025153
48.SG8365555527278222181800025149
49.SG16692055027121888818180000147
50.SG0018552052712828281800025145
51.SG29902020552712822218180000139
52.SG6593520551212882818180000121
53.SG98775500272782888180000116
54.SG00215555121288828800025111
55.SG5008555012128222220002582
56.SG00195555338222280002575

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium, prečítajte si, prosím, tieto odporúčania:

  1. Ak sa Vašej dcére alebo Vášmu synovi podarilo úspešne dostať na viacero škôl, na ktoré sa prihlásili, prosíme Vás, dajte nám čo najskôr vedieť, či chcete alebo nechcete, aby Vaša dcéra alebo Váš syn nastúpili na našu školu. Svoje rozhodnutie potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení na našu školu na mailovú adresu: sona.svienta@lifeacademy.sk (tlačivo nájdete nižšie na tejto stránke). Pomôžete tým uchádzačom, ktorí neboli úspešní pre nedostatok miest. Posledný termín na doručenie záväzného potvrdenia je 4. 6. 2020.
  2. Ak sa Vaša dcéra alebo Váš syn umiestnili na 30. a nižšom mieste a máte záujem o jeho prijatie do našej školy, určite po doručení rozhodnutia, ktoré vám príde mailom, napíšte žiadosť o preskúmanie rozhodnutia riaditeľky školy o neprijatí. Zvyčajne sa niekoľko miest uvoľní a môžu byť prijatí ďalší uchádzači. Podpísanú žiadosť môžete poslať ako scan na emailovú adresu sona.svienta@lifeacademy.sk. Následné rozhodnutie dostanete 5. 6. 2020.