S Objaviteľmi sa nám na hodinách slovenského jazyka úspešne podarilo dobrať učivo vzorov podstatných mien. Aj keď to nebolo jednoduché, vďaka svojej usilovnosti a vzornej práci sme to spoločne zvládli. Trošku sme sa pri tejto téme aj zahrali, keď úlohou žiakov bolo nájsť vo svojom okolí predmety rôznych rodov, následne nám ich ukázali a spoločne sme určovali vzory nájdených predmetov. Žiaci boli kreatívni a pochválili sa aj svojimi domácimi miláčikmi. Všetci sme sa zasmiali a pobavili. Tento týždeň sme sa posunuli k téme prídavných mien, v ktorej sa žiaci veľmi pekne a rýchlo zorientovali. Objaviteľom sa veľmi páči, ak robíme cvičenia pomocou zdieľanej prezentácie. Všetkým sa výborne darilo pri vyhľadávaní prídavných mien v texte, spájaní prídavných mien s obrázkami či tvoriť prirovnania s využitím prídavných mien. Objaviteľov chválim a verím, že nám to spoločne takto super pôjde aj naďalej. Prieskumníci sú jedna usilovná a prácechtivá skupinka. Vždy na online hodinách pracujú s chuťou a nadšením. Podarilo sa nám bez problémov prejsť učivo čísloviek a v tomto týždni sme si úspešne zopakovali učivo slovies. Prieskumníkov chválim aj za to, že si ochotne a radi urobia aj cvičenia navyše.