Výťažok z bazáru pôjde Občianskemu združeniu NÚDCH Deťom. “Aj vďaka vám vieme podporiť kúpu nových prístrojov, pripraviť nové krásne projekty pre našich malých pacientov,” uvádza združenie.