Vedeli ste, že plaviť sa dá nielen po mori, ale aj po zvukoch? O tom, že je to naozaj tak, sa presvedčili žiaci z V. N. Na hodine slovenského jazyka sa žiaci oboznamovali nielen s učivom o prozodických vlastnostiach reči, ale aj s prácou so školskými iPadmi. Ich úlohou bolo pracovať v 3 skupinách. Každá skupina dostala iPad, vďaka ktorému si vypočula krátku nahrávku a nezabudlo sa ani na pracovný list s úlohami. Spoločne sa snažili prísť na to, či sa v danej ukážke uplatňuje primerané tempo, museli zistiť, na ktorom slove je dôraz a pod. Zvukové záznamy si piataci nahrávali sami. V závere vyučovacieho bloku zistili, že práca so zvukom nie je až taká jednoduchá, ale o to krajšia a, samozrejme, aj zábavnejšia.

Ak sa vám tento článok páči, môžete ho lajkovať, komentovať alebo zdieľať na našom Facebooku ZŠ. Ďakujeme za každú vašu reakciu.