Deň zosnulých (doslovný preklad Deň mŕtvych) je jedným z najdôležitejších sviatkov v Mexiku. Unesco ho vyhlásilo za nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva. Je to tradícia, ktorá sa narodila v predkolumbovskom období, a dokázala sa prispôsobiť dnešnej dobe s väčšou silou ako kedykoľvek predtým. Farba a radosť ako spomienka na tých, ktorí odišli a ktorí sa podľa všeobecného presvedčenia vracajú k nám, jedia a pijú so svojimi príbuznými, akoby boli nažive.

Oslavy Dňa mŕtvych sa začínajú 31. októbra, keď sa v každom dome umiestni obeta, ktorá čaká na príchod duší. Nasledujúce ráno, 1. novembra, Deň všetkých svätých, je na počesť všetkých detí, a 2. novembra, Deň mŕtvych, sa uctievajú dospelí.

Začiatky oslavy Dňa mŕtvych v Mexiku sú pred príchodom Španielov. V mexických, mayských, purépechských a totonských etnických skupinách sa zaznamenávajú oslavy. Rituály, ktoré oslavujú život predkov, sa v týchto civilizáciách vykonávajú už od predkolumbovských čias. Prax zachovávania lebiek ako trofejí a ich zobrazovania počas rituálov symbolizujúcich smrť a znovuzrodenie bola bežnou súčasťou predhispánskych národov.

V Mexiku je smrť vnímaná veľmi zvláštnym spôsobom. Mexičania používajú satiru, aby smrť brali s humorom. Príkladom toho je populárna „Catrina“: lebka oblečená v rôznych odevoch ako znak prítomnosti smrti v každodennom živote.

Obety umiestnené na oltároch predstavujú štyri primárne prvky prírody: Zem, predstavovanú ovocím, ktoré živí duše svojou vôňou; vietor reprezentovaný ústrižkami papiera, ktorý sa svojou ľahkosťou presunie na stupeň vánku; voda umiestnená v nádobe, aby duše, ktoré nás navštívia, uhasili smäd po dlhej ceste, po ktorej idú, aby dosiahli svoj oltár; a nakoniec, oheň, v sviečkach a kahancoch, zapaľujúc jeden pre každú dušu a jeden ďalší pre každú zabudnutú dušu.

Ľudové presvedčenie je, že duše milovaných, ktoré nás opustili, sa v Deň mŕtvych vracajú z hrobu. Z tohto dôvodu dostávajú obety, v ktorých sú umiestnené ich obľúbené jedlá a nápoje, ovocie, sladké lebky a podľa potreby hračky pre deti. Nechýbajú fotografie zosnulých a farebné kvety.

Dôležitou súčasťou tejto tradície je návšteva cintorínov. Či už cez deň alebo v noci, rodiny prichádzajú a kladú sviečky na hroby ako spôsob, ako osvetliť cestu duší na ceste domov. Mnohí strávia noc v panteónoch, ktoré sú počas týchto dní otvorené 24 hodín. Iní si najímajú hudobné skupiny, ktoré interpretujú obľúbené piesne mŕtvych.

Jedna z legiend o pôvode a dôvode lebiek ako súčasti rituálov Dňa mŕtvych pochádza z presvedčenia pôvodných obyvateľov Mexika, že nie je dôležitý “obal”, zovňajšok, ale to čo sa ukrýva vo vnútri každej bytosti, považujúc lebku za základ ľudského bytia, vnímania, porozumenia, …

Každoročne sa organizujú pestré sprievody v uliciach hlavného mesta, plné farieb a kontrastov, uctievajúc si svojich pôvodných predkov.

Každý národ je výnimočný a odlišný, čo sa týka tradícií. A v každej tradícii nájdeme niečo spoločné pre všetky národy. Čo myslíte?