Vedeli ste ,že medveď má slabý zrak? A aký rozdiel je medzi rohom a parohom? A čo je fotopasca a vábnička? Vševedkovia to už vedia. V našej materskej škole sme privítali milú návštevu. Boli ňou lesníci z občianskeho združenia KuUl z Liptovského Mikuláša. Tí deťom porozprávali o lesných zvieratách v Tatrách a ako ich oni priamo v lese pozorujú. Priniesli zo sebou aj rôzne predmety, ktoré im pomáhajú maskovať sa v lese a takto preniknúť do sveta lesných zvierat. Bolo to pútavé a poučné. Deti si mohli vyskúšať rôzne vábičky a maskovacie odevy, počúvať nahrávky so zvukmi zvierat. Dokonca si vyskúšali aj hru na fujare. Opäť viac rozumieme prírode a sme bližšie k jej tajomstvám.

Páčil sa vám tento článok? Môžete ho lajkovať, komentovať a zdieľať na našom Facebooku MŠ. Ďakujeme za každú vašu reakciu.