Zoznam prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok na študijný odbor 7902 J Gymnázium – osemročné štúdium (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka).

Zoznam prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok z 2. kola

kód žiakacelkový počet bodovkód PS
SG991170,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG897866Prijatý po úspešnom vykonaní PS

Pozrite si aj výsledky z 1. kola v tomto článku.