Objavovatelia a Vševedkovia majú už v názve svojich tried túžbu po objavovaní a vedomostiach. Odpovede na otázky o vesmíre išli hľadať do vzdialeného Prešova, priamo do hvezdárne a planetária. Strávili tam poučných 60 minút, sledovaním chlapčeka Martina na ceste za jeho hviezdou, zoznámili sa s mimozemšťanom Paxim a jeho planétou, zistili, že hviezdy môžeme pozorovať aj za slnečného dňa. Podľa hesla: Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť spojili príjemný koncoročný výlet s užitočným získavaním nových poznatkov.