Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, Poprad po prerokovaní v pedagogickej rade v zmysle par. 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla o konaní

druhého kola prijímacích skúšok na študijný odbor 7902 J  gymnázium (osemročný vzdelávací odbor)

? Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika
? Doručenie prihlášok: do 10. júna 2019
? Prijímacie skúšky: 18. júna 2019

Chcete o nás vedieť viac? Pozrite si našu stránku o gymnáziu a jeho ponuke a sledujte nás aj na Instagrame a Twitteri.