Súkromná spojená škola – organizačná zložka Súkromné gymnázium
Rovná 597/15, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 7721 942
Mobil: +421 918 473 448
e-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk
www.lifeacademy.sk

Zoznam uchádzačov prijatých na základe prijímacej skúšky

kód žiaka Celkový počet bodov kód PS
SG4297 54 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG7351 50 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG4110 49 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG6640 48 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG4178 48 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG7901 46 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG3358 46 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG7111 44 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG0731 43 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG8100 42 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2045 40 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2772 38 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG9630 38 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG1462 36 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2151 35 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG4978 32 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2779 31.5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2974 28 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG3285 28 Prijatý po úspešnom vykonaní PS