Deň otvorených dverí na osemročnom gymnáziu je každoročná akcia, na ktorú sú pozvaní všetci záujemcovia o štúdium na našej škole, teda budúci študenti prímy a ich rodičia. Stránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o program a harmonogram, preto sa sem nabudúce vráťte. Už teraz vám však môžeme prezradiť, že súčasťou tohto dňa budú otvorené hodiny anglického jazyka, možnosť pozhovárať sa s našou výchovnou poradkyňou a tiež tradičná prezentácia práce na iPadoch.