Jedným z významných enviromentálnych dní je 2. február.Tento deň je vyhlásený za Svetový deň mokradí. V našej škole sme si ho pripomenuli besedou s pracovníčkou TANAP–u pani Martinou Proháczkovou, ktorá pripravila pre žiakov zaujímavú prezentáciu a oboznámila ich so životom v tomto biotope. Mottom tohtoročnej akcie je „Mokrade pre našu budúcnosť“. Mokrade sú totiž domovom pre vyše 100 000 sladkovodných druhov živočíchov a rastlín, čistia vodu a filtrujú z nej nebezpečné odpadové látky. Dopĺňajú zásoby podzemnej vody ako dôležitého zdroja pitnej vody pre ľudstvo. Naši žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.