Na okresnom kole Šalianskeho Maťka mala Life Academy tri želiezka v ohni. Najmladšou bola recitátorka druháčka Sofinka Grocholová, ďalej piatak Arthur E. Bilgin a prímanka Danielka Chocholová, ktorej sa v silnej konkurencii podarilo umiestniť na 3.mieste vo svojej kategórii. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a veríme, že o nich ešte budeme počuť.