Po krátkom vianočnom posedení sa študenti prvého až piateho ročníka Súkromného gymnázia zúčastnili vianočného bowlingového turnaja. Rozdelení do ôsmich skupín si navzájom zmerali sily. A hoci prvenstvo získali študenti piateho ročníka s priemerným skóre 90 bodov na hráča, ani tí najmladší študenti sa nenechali zahanbiť. Prvé a tretie miesto v kategórii jednotlivcov totiž získali študenti prvého ročníka, a to Nina Celušáková s počtom bodov 123 a Martin Pliško s počtom bodov 110. Druhé miesto s počtom bodov 121 obsadila študentka už spomínaného piateho ročníka Patrícia Budzová.