Po roku opäť v popradskom archíve

22.10.2018 navštívili druháci Súkromného gymnázia v Poprade miestny archív. Pracovníčka archívu, dr. Zuzana Kollárová ich oboznámila so systémom registratúry, funkciou archívu, jeho významom a podobne. Medzi najzaujímavejšie exponáty patrila privilegiálna listina Kežmarku z 13. storočia, ako aj prvé tlačené knihy nášho regiónu zo 16. storočia. Žiakov zaujala aj knižnica archívu.