Učíme sa navzájom

V Súkromnom gymnáziu na Rovnej ulici v Poprade majú žiaci možnosť zapojiť sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít. V tomto školskom roku sme v spolupráci so Základnou školou vo Svite ponúkli našim študentom nový dobrovoľnícky program. V rámci neho najprv doučujú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia rôzne predmety ako: matematiku, slovenský jazyk, anglický jazyk a potom sa spolu venujú lezeniu na lezeckej stene v Poprade. Takýchto stretnutí sa uskutoční 10 – každý štvrtok. Tento štvrtok prebehlo prvé úvodné stretnutie. Našich deväť odvážlivcov od prímy až po 5. ročník gymnázia sa stretlo so žiakmi zo Svitu. Najprv sa spolu prostredníctvom rôznych hier zoznámili a neskôr sa učili základné horolezecké uzly. Aj takýmto spôsobom chceme našich študentov viesť k tomu, aby sa vedeli zmysluplne podeliť s tým, čo dostali a stali sa vnímavými k potrebám druhých.