14. septembra 2018 boli v Prešove slávnostne odovzdané bronzové ceny programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE). DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Do programu sa zapojila a cenu si od anglického veľvyslanca na Slovensku A. Gartha prevzala aj študentka 3. A Michaela Pavlikovská. Anglický veľvyslanec ocenil okrem študentov aj učiteľov – vedúcich programu Dofe. Záverečná fáza ceremónie skončila slávnostným banketom.