Literárno–dejepisná exkurzia

V piatok 26. 10. 2018 sa žiaci z osemročného gymnázia rozhodli bližšie spoznať Oravu. Najprv sa vybrali po stopách našich oravských predkov a navštívili Oravský hrad, v ktorom sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí, napr. aj to, ako ľudia žili v období praveku či v dobe železnej. Pri spoznávaní Oravy nezabudli ani na dvoch slovenských literárnych velikánov, a tak navštívili Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Žiaci si pozreli stálu expozíciu o spisovateľovi spojenú s výkladom lektorky. Svoje putovanie zavŕšili v Jasenovej a navštívili rodný dom Martina Kukučína, po ktorom ich slovom sprevádzala ďalšia milá pani lektorka.

Po prekrásnom dni sa naši žiaci vrátili domov nielen bohatší o dojmy z Oravy, ale aj o vedomosti z oravského regiónu.