Viete, ako poskytnúť prvú pomoc? Naši predškoláci už áno! Organizácia SČK v spolupráci so študentmi zdravotníckych škôl zorganizovala v tomto školskom roku Projekt Dorotka, do ktorého sa zapojila aj Súkromná materská škola Life Academy. V rámci neho sa predškoláci Zvedavkovia postupne oboznamovali so základmi prvej pomoci, ale aj s dôležitými telefónnymi číslami. Prvého júna si svoje získané vedomosti mohli overiť v praxi – na rôznych stanovištiach museli odpovedať na kvízové otázky, ale aj ošetrovať zranenia, ktoré vyzerali ako naozajstné. Predškoláci svoju skúšku zvládli na jednotku a veríme, že všetko, čo sa naučili, budú vedieť v prípade potreby využiť.
— LA