V stredu 23. mája 2018 sa uskutočnila v priestoroch Súkromného gymnázia v Poprade prednáška o M. R. Štefánikovi. Lektorovala ju PhDr. Ružena Kormošová, PhD., ktorá oboznámila študentov Life Academy s málo známymi faktami o detstve, rodine i štúdiach nášho vlastenca, astronóma a generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil aj o založenie 1. ČSR. Na záver hodnotnej prezentácie venovala našej škole svoju monografiu s názvom Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši.
— Mgr. M. Andráš