Objavitelia zo Súkromnej materskej školy na Rovnej ulici v Poprade venovali dva týždne odhaľovaniu tajomstiev umenia. Objavovali a obdivovali hudbu, architektúru i výtvarné umenie.
Počas tvorivých dielní, ktoré pre nich zorganizovala Tatranská galéria v Poprade, si vyskúšali zážitkové učenie. Zo všetkých Objaviteľov sa na chvíľu stali umelci, ktorí pracovali so sadrou a prírodnými materiálmi. Miešali a pozorovali, ako sadra tuhne. Každý z nich si vyrobil jedinečný sadrový odliatok, do ktorého zasadil kameň. Po poriadnom vysušení si svoje výtvory odniesli domov, kde im spolu s rodičmi určite nájdu vhodné miesto.
— Jana Šramková