9. mája Dobrodruhovia, Kozmonauti, Pozorovatelia a Objavitelia privítali vzácneho hosťa – príslušníka policajného zboru Mgr. Martina Jakuba. Mladší žiaci si pod vedením pána policajta zopakovali pravidlá pre chodcov. Ako správne prejsť cez priechod pre chodcov? Prečo je dôležité používať reflexné prvky? Po ktorej strane sa má správne chodiť po chodníku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky žiaci bez problémov vedeli odpovedať. Taktiež si aj názorne vyskúšali, že chodenie po pravej strane chodníka je najlepšie a najbezpečnejšie. Na otázku, čo znamená, ak na semafore svieti „zelený panáčik“, žiaci odpovedali: „Môžeme prejsť cez cestu. “ Najzaujímavejšie pre žiakov boli situácie z bežného života ľudí, ktorí nerešpektujú signalizačné zariadenia, či iné upozornenia.
Pán policajt žiakom porozprával o situáciách, keď sa ľudia náhlia, prechádzajú vozovku na nesprávnom mieste, nepoužívajú priechod pre chodcov, alebo vstúpia na vozovku bez toho, aby sa presvedčili, či sa nepribližuje žiadne vozidlo. Po veľmi poučnej dopravnej téme žiaci absolvovali ešte prednášku o slušnom správaní sa v škole či doma. Vysvetlil nám, ako dostane človek za prekročenie napr. pravidiel cestnej premávky – trest – pokutu, aj v škole alebo doma za porušenie pravidiel nás nikto nebude chváliť. Učil nás a zdôrazňoval nám, že je veľmi potrebné riadiť sa pravidlami a dodržiavať ich. Všetci veríme, že žiaci si zapamätajú a budú sa riadiť pravidlom: „Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty ostatným.“
Starší žiaci sa pod vedením pána policajta venovali téme Alkohol a fajčenie. Pán policajt najprv žiakom vysvetlil, aké nástrahy číhajú na mladých ľudí a ako sa nedostať do problémov. Neskôr rád odpovedal i na otázky, ktoré mu žiaci kládli. Všetkých nás pobavila Benjamínova trefná otázka: „Je výplach žalúdka bolestivý?“
Za pútavú prednášku a vyčerpávajúce odpovede patrí nášmu hosťovi veľké poďakovanie. Pripomenul nám, aká dôležitá je bezpečnosť v cestnej premávke, či už pre chodca, cyklistu, alebo vodiča. Starších žiakov zasa upozornil na nebezpečenstvo alkoholu a fajčenia.
— K. Kalisová