Žiaci prímy Life Academy vo štvrtok 26. 4. 2018 zažili netradičný vyučovací blok, na ktorom získali množstvo zaujímavých vedomostí a poznatkov z geografie USA a zároveň si precvičili svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.
Žiaci si najskôr pozreli video o USA, inšpiratívnou formou sa v anglickom jazyku naučili pojmy z geografie, pracovali s mapou a nakoniec všetky nadobudnuté poznatky aplikovali v zábavnej komunikačnej hre.
V priebehu tohto vyučovacieho bloku sme ukázali, ako sa dá efektívne využiť čas – žiaci si zopakovali svoje vedomosti z geografie, naučili sa veľa slov po anglicky a všetky získané vedomosti aplikovali pri hraní a v bežnej komunikácii.
— Mgr. Martina Strenková