Opäť sme v našej škole strávili príjemné a poučné chvíle vďaka vzácnemu hosťovi Adamovi Žampovi, ktorý si aj napriek svojej časovej zaneprázdnenosti našiel čas a prišiel nám ozrejmiť realitu vrcholového športu. Krásne a pútavo motivoval deti k plneniu si svojich snov. Povzbudil ich, aby sa aj napriek mnohým prekážkam, s ktorými sa v živote určite stretnú, nevzdávali. Okrem športu, ktorý ho fascinoval a v ktorom sa našiel, poukázal aj na dôležitosť vzdelávania sa, bez ktorého by dnes nebol tam, kde je. Svoju ústretovosť a ochotu preukázal Adam nielen trpezlivosťou pri odpovedaní na množstvo zvedavých otázok, ale aj podpisovými kartami, ktoré deťom priniesol a podpísal.
Deti boli Adamom priam unesené a ťažko sa im s ním lúčilo.
— Mgr. Eva Fedorová Gánovská