Každý z nás by mal vraj z času na čas zažiť úspech. Je úplne jedno, v akej oblasti.
Ten pocit, ktorý vás robí jedinečným aspoň na chvíľu, je odmenou za vašu snahu. Stane sa vašou ďalšou motiváciou, novým sebavedomím, skrátka malým darčekom, ktorý vám osud daroval, aj keď práve nie sú Vianoce.
Takýmto malým darčekom bola nielen pre mňa, ale aj pre ďalších dvanástich súťažiacich možnosť prezentovať svoju prácu na celoštátnom kole Biologickej olympiády v Bratislave v kategórii A. Každý z nás bojoval za seba a za svoju prácu, ale spájalo nás predsa len niečo – priateľtvo, rešpekt a uznanie toho druhého.
Vystúpenia priniesli súťažiacim ten krásny pocit úspechu, ktorý ich môže posunúť o malý krok vpred.
— Karin Sterczová