V kalendári je oficiálnym dátumom pripomínajúcim oslavu našej „Modrej planéty“ 22. apríl.
Pri tomto dátume nás zaplaví niekoľko druhov pocitov súčasne, ako napríklad radosť z toho, že svojou troškou môžeme prispieť k ochrane jedinej planéty, na ktorej je život, na druhej strane smútok z toho, že niečomu tak vzácnemu ako je príroda venujeme oficiálne iba jeden deň zvýšenej pozornosti…
Deň 22. apríl je Dňom Zeme. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že prírodu treba ochraňovať, pretože ak k nej nebudeme pristupovať s úctou, tak sa nám to neskôr vráti. A preto sme sa my, učitelia a žiaci našej školy rozhodli, že sa pričiníme nielen o jej ochranu, ale aj o jej zveľaďovanie. Tento deň sme si pripomenuli v utorok 24. apríla rôznymi aktivitami. Ráno sme odštartovali s pracovníčkou Správy TANAPu pani Martinou Procházkovou, ktorá nám zhrnula následky nezodpovedného prístupu k prírode nielen teoreticky prostredníctvom zaujímavej besedy s prednáškou, ale aj praktickými ukážkami a prezentáciami poskytla názorne niekoľko možných spôsobov ochrany našej planéty.
Aby sme náhodou neskĺzli len do teoretických vedomostí, deti z každej triedy zasadili do pripravených črepníkov liečivé bylinky, o ktoré sa budú starať. Čas ukáže, ako sa podarilo „zasiať“ semienko zodpovednosti do dušičiek našich detí, a či si uvedomíme – aké náročné je niečo vypestovať, vybudovať – a na druhej strane – ako ľahko sa o to dá prísť, nebodaj ako ľahko sa to dá zničiť.
Nezabudli sme ani na prírodu v našom areáli, a tak si deti dve popoludnia za sebou „vyhrnuli rukávy“, chytili do rúk hrable (ďakujeme za vypožičanie náradia susednej Strednej odbornej technickej škole), vrecia, metly a s prekvapivým nadšením sa poobede v školskom klube pustili do čistenia nielen nášho obľúbeného parku, no snažili sa vyzbierať aj nafúkané odpadky a vyčistiť areál v okolí školy.
Takýmito aktivitami dúfame, že sa nám podarí vštepiť jedny z najdôležitejších zásad do života tých, ktorí sú našou želanou budúcnosťou. Veľmi by sme im priali, aby tú ich mohli žiť v krásnom a neznečistenom a nezdevastovanom prostredí. Aby možno práve zatiaľ naši najmenší časom úplne prirodzene triedili to množstvo odpadu, ktoré sa nám darí vyprodukovať, aby pre nich bolo bezproblémové a takmer automatické v priebehu prechádzky sa prírodou zodvihnúť, dúfajme len odfúknutý papier či zabudnutú umelohmotnú napríklad fľašu či plechovku…
Za tento krásny deň ĎAKUJEME našim deťom, ktoré boli veľmi usilovné a aktívne. Na nás záleží, či si Deň Zeme pripomenieme iba raz v roku alebo???
— Martina Ilavská, Mgr. Zuzana Maškulková