Týždeň hlasného čítania Dobrodruhovia “odštartovali” hrou na televíznych moderátorov. Vysielanie televízie Dobrodruhovia sme začali aktuálnou predpoveďou počasia, po ktorej nasledoval dopravný servis Policajného zboru. Vysielanie sme ukončili horúcou informáciou z nášho mesta Poprad o otvorení Podtatranského múzea. Dobrodruhom to išlo ako hotovým televíznym moderátorom, svedčia o tom aj priložené fotografie. O ďalších dňoch hlasného čítania vás budeme informovať s takou radosťou ako dnes.

— Pre Life Academy televízia Dobrodruhovia