Žiaci súťažili v spievaní ľudových a populárnych piesní. Víťazi triednych kôl postúpili do školského kola, kde tí najlepší predviedli svoje hudobné nadanie. Súťažiaci trénovali zvolenú pieseň a v deň súťaže sa pokúsili zvládnuť trému a podať svoj najlepší hudobný výkon. Úžasné bolo sledovať ako to zvládli po prvýkrát prváci a akí skúsení boli už starší žiaci. Uspieť chcel každý, preto diplom čakal na každého speváčika. Do okresného kola ďalej postúpili cestovateľka SofinkaGabika a za staršiu kategóriu bádateľka Sofia.
— Eva Mýtniková