Vo štvrtok 5. apríla 2018 sa uskutočnilo krajské kolo česko-slovenskej dejepisnej olympiády v Prešove. Hlavným organizátorom súťaže určenej pre stredné školy bol Mgr. M. Stulák z českého gymnázia v Chebe.
Otázky vychádzali zo spoločných dejín z obdobia normalizácie. Súkromné bilingválne gymnázium v Poprade reprezentovali M. Stankovič a J. Pavlíková zo 4. A, ktorí bojovali statočne až do konca
Podľa názoru našich súťažiacich boli otázky veľmi náročné, ale bola to pre nich cenná skúsenosť do života.
— Mgr. M. Andráš