Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

„Kto chce žiť, musí sa kývať, boriť–tvoriť a nie zívať.“

Tento citát Pavla Országha Hviezdoslava bol mottom tohtoročného školského kola súťaže v prednese poézie a prózy.
Z desiatich súťažiacich z prímy, sekundy a tercie Súkromného gymnázia v Poprade postúpili a na obvodovom kole školu reprezentovali Sophia Bodnar z prímy (1. miesto, II. kategória, poézia) a Tímea Chovanová zo sekundy (1. miesto, III. kategória, próza).
Ďalšími umiestnenými na školskom kole boli Dušan Pinka z prímy (2. miesto, II. kategória, próza), ďalej z III. kategórie v prednese poézie získala 2. miesto Lívia Mlčochová zo sekundy a 3. miesto Lucia Harabinová z tercie. V III. kategórii v prednese prózy na 2. mieste skončila Karin Feteriková zo sekundy a na 3. mieste Michelle Bezáková z tercie.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za umelecký zážitok.
— Mária Benčatová