Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Našu Súkromnú materskú škôlku v Poprade navštívila nedávno pri príležitosti témy Ochrana zdravia pani doktorka MUDr. Martina Miškovská, ktorá nám hravou formou porozprávala, ako chrániť svoje telo pred bacilmi a chorobami.
V rámci vysoko efektívneho učenia mali deti možnosť vyskúšať si fonendoskop a vypočuť si tlkot svojho aj kamarátovho srdiečka, oboznámiť sa s tlakomerom, vyskúšať si ho a dozvedeli sa tiež mnoho ďalších zaujímavostí. Pani doktorka deti na záver odmenila medailou za statočnosť.
— Pani učiteľky Janka a Simonka