Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V utorok 30. 1. 1018 sa Bádatelia zo Súkromnej základnej školy v Poprade zúčastnili na dejepisnej exkurzii.
Zvedaví žiaci Life Academy v sprievode svojich učiteľov navštívili mestskú pamiatkovú rezerváciu – Spišskú Sobotu. Po prechádzke historickým námestím okolo Kostola sv. Juraja a renesančnej zvonice sme navštívili pobočku miestneho múzea.
Naši Bádatelia sa oboznámili s expozíciami Podtatranského múzea v Poprade na Sobotskom námestí v dome č. 33, ktoré sú venované meštianskemu bývaniu, remeslám, cechomsakrálnemu umeniu. Mali tiež príležitosť spoznať významné regionálne osobnosti.
Cestou naspäť sme sa zastavili pri stĺpe Immaculaty či pri miestom archíve. Veríme, že exkurzia bola pre našich žiakov prínosom, lebo nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz zažiť ako stokrát počuť.
— Mária Benčatová