Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V stredu sa naši traja žiaci, Klárka, Katka a Duško, zúčastnili okresného kola v prednese povestí — Šaliansky Maťko. Mali možnosť ukázať svoje schopnosti a to, čomu v posledných týždňoch venovali svoju pozornosť a energiu. Ľahké to veru nemali. Pod jednou strechou sa v Podtatranskej knižnici stretlo mnoho talentovaných detí. Naši recitátori, krásne reprezentovali Life Academy, od najmladšej po toho najstaršieho. Znovu sme o rok múdrejší a vieme, na čom musíme ešte popracovať.
— Lucia Lavková