Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Dňa 12.1. 2017 sa konala exkurzia študentov Súkromného bilingválneho gymnázia v Poprade do miestneho archívu. Zúčastnili sa na nej študenti druhého ročníka a účastníci dejepisného seminára.
Pracovníčka popradského archívu PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. ich oboznámila s fungovaním a poslaním archívu a tiež so vzťahom histórie a pomocných vied historických, najmä archivistiky.
Medzi najlepšie ukážky nesporne patrilo faksimile (napodobenina originálu, ktorá je vo všetkých častiach verná, a to najmä originálu grafického charakteru — zdroj wikipedia) privilegiálnych listín mesta Poprad a Kežmarok, tiež historické knihy a pečatidlá. V budúcnosti by sme sa do archívu radi vrátili, napr. keď budeme spracúvať čiastkové úlohy z regionálnej histórie a podobne.
— Mgr. Miroslav Andráš

image2