Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Predvianočné obdobie je už tradične späté s písaním pohľadníc. Tento rok sa Life Academy zapojila do vianočnej výzvy a odoslala spolu 120 listov a prianí do piatich domovov dôchodcov na Slovensku. Do projektu sa zapojila celá škola. Listy a pohľadnice vyrábali a písali škôlkari, školáci i veľkí gymnazisti. Počas tvorivých dielní deťom pomáhali aj rodičia.
Okrem toho, že sa pri tom veľa naučili, bol to pre nich obrovský zážitok. Deti v listoch oslovovali neznámych dôchodcov krstným menom, písali im, ako by ich chceli spoznať, a priali im všetko dobré.
O tom, že naša snaha bola ocenená, svedčia aj slová pani riaditeľky Mgr. Dany Spišiakovej z ADS Spišská Stará Ves a DS Údol, ktorá nám napísala: „Nesmierne sa teším tejto vašej aktivite, ani netušíte, akú úžasnú atmosféru to vyvoláva pri čítaní. Babky sa doslova pretekajú. A aj pre mňa je to nádherný „retro“ zážitok. Užívame si pohľad na šťastných dôchodcov.“ Nielen dôchodcom, ale aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa o nich starajú, prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky.
— LA