Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Minulú stredu k nám zavítal pán Lukáč, ktorý nám prečítal úryvok z knihy Cesta okolo sveta za 80 dní. Rozprávali sme sa aj o rôznych vynálezoch a knihách, napr. o prvej tlačenej knihe. Ďakujeme.
— Tomáš Macko

IMG_0628