Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Predstavte si desivú budúcnosť na štýl Raya Bradburyho — robotické psy strážia ulice, trénované na vyhľadanie najväčšieho nebezpečenstva pre zábavou žijúcu spoločnosť — knihy. Tento obraz a mnohé ďalšie umožnili počas vystúpenia hercov v predstavení 451 stupňov Fahrenheita odohraného v angličtine v Žiline našim študentom rozmýšľať o otázkach individuality, cenzúry, brainwashingu médiami a mnohých iných pre dnešok kľúčových témach. V následných diskusiách ukázali, že im ich sloboda myslenia a vzdelanie nie sú ľahostajné.
— Life Academy