Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Vo Vysoko efektívnom učení  je zavedená zručnosť starostlivosť. Výskumníci začali túto zručnosť uplatňovať  pri starostlivosti o svoj vlastný kvietok, ktorý si vypestovali zo semienka. Pozorovať ako im kvietok rastie a ako sa mení

je obrovská zábava.