Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Predškoláci v rámci materskej školy navštevujú aj predprípravku výtvarného odboru ZUŠ, kde sa hravou formou oboznámujú s rôznymi výtvarnými technikami, precvičujú si grafomotoriku, jemnú motoriku a zároveň rozvíjajú cit pre estetickosť. Tešíme sa, že za svoje práce získavajú aj ocenenia ☺