Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Výskumníci navštívili knižnicu na sídlisku Západ. K milým marcovým podujatiam patrí každoročný zápis prvákov za čitateľov knižnice. Pracovníci knižnice pre nich pripravili program a následne svojim sľubom sa Výskumníci zaviazali, že budú chrániť knihy a presadzovať všetko dobré, čo je v nich napísané. Následne si prvýkrát zapožičali knižky s vlastným čitateľským preukazom.