Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
V sobotu 24.3.2017 sa v Aqua City v Poprade uskutočnil veľmi príjemný dobročinný koncert pod záštitou p. Telenského. Výťažok z koncertu ako aj sponzorský dar pre žiakov špeciálnych tried Súkromnej základnej školy Life Academy odovzdal pán Telenský pani riaditeľke Kolcúnovej priamo na koncerte. Za žiakov našej školy hovoríme jedno veľké ĎAKUJEME.