Trieda Pozorovateľov privítala rodičov, ktorí nám porozprávali o svojom povolaní. V  besede “Kreslo pre hosťa”  sme sa zoznámili s troma rôznymi profesiami. Dozvedeli sme sa čo robí automechanik, tréner lyžovania a lekárka. Tri poobedia sme pozorne počúvali, pýtali sa, doplňovali, držali  pracovné nástroje a pomôcky. Rodičom Pozorovateľov veľmi pekne ďakujeme.