Vo štvrtok 6. októbra navštívili žiaci 2. a 3. ročníka nášho gymnázia divadlo Kontra v Spišskej Novej Vsi. Predstaviteľom monodrámy Macbeth Petrom Čižmárom boli vtiahnutí do deja, ktorý je i po 400 rokoch od vzniku drámy stále aktuálny. Skvelý dojem z predstavenia umocňovali i originálne priestory divadla v podzemí Domu Matice slovenskej. Po predstavení nasledovala zaujímavá diskusia s hlavným predstaviteľom o tejto hre i inej Shakespearovej tvorbe.