Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v Súkromnom gymnáziu LIFE ACADEMY

sa uskutoční

v pondelok 5. septembra 2016

o 9:00 hod.

pred budovou školy.

 
Školné a zápisné za nový školský rok treba uhradiť na číslo účtu:
6132016001/5600, IBAN: SK 76 5600 0000 0061 3201 6001 (PRIMA banka) podľa pokynov zverejnených na stránke školy do 1. 9. 2016.
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni vo vedľajšej budove. Stravné lístky sa predávajú u vedúcej školskej jedálne p. Korenkovej.
V prípade otázok sa pokojne na nás obráťte aj mailom alebo telefonicky (0918 473 448).
Na všetkých sa tešíme a prajeme Vám krásny zvyšok leta plný slnka a oddychu.
 

kolektív zamestnancov školy