Pondelkové rána od januára do apríla trávia naše deti na zimnom štadióne, kde sa za pomoci skvelých trénerov naučia korčuľovať, vycibria si techniku, zašportujú si a zabavia sa na ľade. Odmenou im bude nielen skvelý pocit ale aj “ľadové” vysvedčenie…