Dňa 6.11.2015 sa v divadle Spišská Sobotienka konala imatrikulácia prvákov gymnázia Life Academy. Žiaci tretieho ročníka si pre prvákov pripravili rôzne úlohy, ako napríklad kŕmenie na slepo, hokej alebo aj Yoga Challenge. Chlapci sa prezliekli do ženských šiat a vyskúšali si aké je to byť modelkou. Po týchto úlohách prváci predviedli vopred nacvičené tanečné kreácie. Prváci boli veľmi statoční a za odmenu im tretiaci pripravili party.