Tak ako to na jeseň býva, aj nás čakala príjemná, školská akcia – Kurz ochrany života a zdravia.  Bol zameraný na resuscitáciu, fyzickú záťaž a topografiu. Na začiatku sme boli rozdelení do tímov,  v ktorých sme boli až do skončenia akcie. Na zdravotníckom kurze, kde nám bola podaná kvalifikovaná prednáška o oživovaní, sme získali istotu do budúcnosti, že sa môžeme spoľahnúť na naše schopnosti a pri tragických nehodách dať človeku druhú šancu a vrátiť mu život. Na ďalší deň sme sa vybrali na Kráľovu hoľu. Je pravda, že väčšina z nás neobľubuje pohyb v prírode, ale čo nemáme radi ešte neznamená, že nie je dobrá vec. Túra bola dlhá, náročná a ťažká. Niektorí to vzdali už na začiatku a iní pokračovali vyššie a vyššie. Na samotný vrch však vyšlo len pár silných osobností, ktorí sa nebáli o svoj život. 🙂 Gratulujeme našim hrdinom, ktorí to nevzdali! Príroda  v Nízkych Tatrách bola očarujúca a nádherná. Slovensko sa má čím pýšiť a ja som vďačná, že som aspoň na chvíľku mohla vidieť, v akom svete žijeme a vychutnať si naplno, čo príroda stvorila. Večer sme trávili pri rôznych súťažiach, kde sme si všetci merali sily.  V posledný deň sme sa vybrali do lesa, kde sme si precvičili topografiu a riadili sa podľa buzoly. V spoločnosti spolužiakov mi bolo úžasne, zažili sme neskutočné množstvo zábavy, zážitkov, ale hlavne sme si užili dni vo vzájomnej spoločnosti. Tešili sme sa z toho, že môžeme byť spolu a každá minúta bola pre nás cenná. Vďaka našim pani učiteľkám bola táto akcia o čosi viac príjemnejšia. Nie sú to len výborné pedagogičky, ale aj ľudia s obrovskými srdciami a zmyslom pre humor. Za celý kolektív môžem povedať, že vďaka ním bol Kožaz naozaj Kožazom. Ako sa hovorí, že čas strávený s priateľmi nie je nikdy stratený. Toto zlaté pravidlo sa každým dňom stráveným s ľuďmi v našej škole potvrdzuje.