10. februára 2015 sa Janka Klimová, žiačka 5.A triedy, zúčastnila krajského kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1 (žiaci, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby), kde sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!